Info - news-sp10

Idź do spisu treści

Menu główne:

Klasy sportowe
 

Klasa sportowa w SP 10

Obozy Sportowe


W Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Sportowymi  w Bielawie od 1 września 2009r. utworzono klasę sportową o profilu: koszykówka (dla dziewcząt) i piłka nożna (dla chłopców). Naukę rozpoczęło 29 uczniów, 15 dziewcząt i 14 chłopców. Kandydaci do klasy sportowej musieli przejść pozytywnie procedurę kwalifikacyjną. Pierwszym etapem były testy sprawnościowe przeprowadzane wśród uczniów klas III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielawie. Następnie uczniowie rekomendowani przez nauczycieli prowadzących sprawdzian zostali skierowani na badania lekarskie w Przychodni Sportowo- lekarskiej w Świdnicy. Po uzyskaniu pozytywnej opinii lekarza i wychowawców, oraz po przeprowadzeniu rozmów z rodzicami została ogłoszona lista uczniów.
Klasa sportowa funkcjonuje w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej
. Specjalnie na potrzeby młodych sportowców stworzono programy własne  z  wychowania  fizycznego dostosowane do specyfiki wprowadzonych specjalności.
Uczniowie realizują 10 godz. wych. fiz. w tygodniu, w tym: 2 godz. pływania, 1 godz. gimnastyki, 1 godz. L.A., 2 godz. mini gry zespołowe, 4 godz. zajęć ukierunkowanych na dyscyplinę wiodącą..
Pozostałe przedmioty realizowane są zgodnie z najnowszą podstawą programową obowiązującą dla szkół podstawowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra MEN organ prowadzący, w tym przypadku Gmina Bielawa, zapewnia uczniom:

1. Wyżywienie,
2. Sprzęt sportowy (stroje, dresy, koszulki, getry),
3. Dwa obozy sportowe (letni i zimowy)
,
4. Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę prowadzącą zajęcia.
1 września 2010
roku utworzono drugą klasę sportową dla dzieci z rocznika 2000.
1 września 2011
roku utworzono trzecią klasę sportową dla dzieci z rocznika 2001.
1 września 2012 roku utworzono czwartą klasę sportową dla dzieci z rocznika 2002.
1 września 2013 roku utworzono piątą klasę sportową dla dzieci z rocznika 2003.
1 września 2014 roku utworzono szóstą klasę sportową dla dzieci z rocznika 2004.

Uczennice i uczniowie klas sportowych godnie reprezentują szkołę i miasto na arenach sportowych Dolnego śląska i Polski, a także poza granicami naszego kraju.


KONTAKT
Marek Pyziak
(p. nożna), tel. 504 080 559
Tomasz Jazowski
(koszykówka), tel. 665 854 665

SEKRETARIAT SP 10
, tel. 74 645 22 17


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego